For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba

Příloha I. a II.
Dvě (neúspěšné) žádosti Mozartovy obce o udělení grantu na Duškovu soutěž.

Vážená paní
doc. Eliška Jelínková,
zástupce starosty,
Obvodní úřad Městské části Praha 5
Nám. 14. října
Praha 5
--------

Vážená paní docentko,

Mozartova obec se rozhodla obnovit pro posluchače ZUŠ a středních škol s hudebním zaměřením (včetně konzervatoří) Duškovu soutěž hudební mládeže v oboru ansámblové komorní hry. V naších silách je zajistit přípravu a organizaci soutěže ve dnech 25.- 26.4.1998, a to včetně soutěžních prostor, poroty a diplomů, nemůžeme však soutěžícím souborům přispět na cestovné, případně na ubytování. A to ani u koncertu vítězů. Protože v letech 1971-91, kdy se předchozí ročníky soutěže konaly, na ně vždy určitou částkou přispíval ONV, resp. OÚ Praha 5, obracíme se na Vás s dotazem a prosbou, zda by tato tradice nemohla být obnovena i pokud jde o finanční podporu ze strany Vašeho úřadu. Poskytnutá částka by byla použita právě na úhradu cestovného a případně na (částečné) hrazení výdajů za ubytování souborů, které by musely v Praze zůstat do dalšího dne. Pokud byste nám mohli v dohledné době dát alespoň příslib takové finanční pomoci, informovali bychom o tom ve zvacím dopise a tím nepochybně i povzbudily některé soubory k účasti. Odpověď adresujte laskavě na mou níže uvedenou soukromou adresu. Děkuji Vám.

S projevem úcty

dr. Tomislav Volek
předseda výboru MO

*

Magistrát hl.m.Prahy
Mariánské nám. 2
------------

Věc: žádost o grant

Vážení,

Mozartova obec v ČR uskutečnila v letech 1971-1991 celkem 21 ročníků DUŠKOVY SOUTĚŽE HUDEBNÍ MLÁDEŽE. Zatížení MO právním sporem o znovuzískání Bertramky jí znemožnilo pokračovat v této tradici. Ačkoliv uvedený spor není dosud uzavřen, rozhodla se MO soutěž znovu pořádat. Tím spíše, že žádná jiná organizace se takového projektu neujala, ač je jeho absence po roce 1991 bolestně pociťována. Mozartova obec proto vypsala ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Praze 10, Bajkalská 185.
XII. ročník DUŠKOVY SOUTĚŽE HUDEBNÍ MLÁDEŽE V KOMORNÍ HŘE.

Poslání soutěže: umožnit hlubší poznávání díla W.A. Mozarta i jeho českých současníků a současně posílit zájem mladých lidí o komorní hru a domácí muzicírování. Soutěž se bude konat ve dnech 25. a 26. dubna 1998 v ZUŠ Praha 10 - Bajkalská. 25.4. dopoledne budou soutěžit soubory - nejméně tříčlenné - kategorie B (žáci základních škol umění) a odpoledne soubory kategorie A (posluchači konzervatoří a středních škol s hudebním zaměřením). V případě většího počtu souborů kategorie A bude soutěž pokračovat v neděli dopoledne. Výsledky vyhlásí porota - jmenována výborem MO z řad předních českých hudebních interpretů - krátce po ukončení soutěže každé kategorie. V dřívějších ročnících podporoval OÚ pro Prahu 5 finančně Duškovu soutěž, nyní nás odkázal na Vás. Žádáme tudíž pro tuto soutěž o grant ve výši 10.000, - Kč. Částka by byla použita výhradně jako příspěvek na úhradu cestovného soutěžících souborů a v případě trvání soutěže 2 dny na částečné krytí výloh za ubytování postupujícím souborům. Protože organizátoři z řad členů MO i porota budou pracovat bezplatně, budou se ostatní výdaje týkat jen výdajů za korespondenci a telefonáty, za pořízení cen v podobě grafických listů a za občerstvení v průběhu soutěže, což uhradí MO z vlastních prostředků.

S projevem úcty a díky

dr. Tomislav Volek
předseda výboru MO

15. 11. 1997