For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba
Jeho Pražané mu také nerozumějí...

Pod tím názvem otvírá Mozartova obec na svých webových stránkách novou rubriku. Nebude příjemná ani při psaní ani při čtení, ale jeví se jako nezbytná. Proč ? Protože mnozí nepoučení, zato však namyšlení nadúředníci, úředníci a podúředníci v hudbě stejně jako mnozí povrchní publicisté promlouvají a píší o Mozartovi a jeho díle bez nejmenších skrupulí jako o něčem triviálně známém, nad čím není třeba příliš přemýšlet a vážit slova, o čem není třeba se nejprve důkladně poučit. Nechápou, že vyjadřovat se o geniu a jeho skladbách není činnost stejné povahy jako komentování banalit každodenního života. Jako s většinovým člověkem dnešním ztratili schopnost rozlišovat den všední a den sváteční, tak už neumějí ve světě hodnot rozlišovat nahoře a dole. Hovoříce o Mozartovi snadno, hbitě a nepoučeně zaplavují už po léta kulturní rubriky dávno vyvrácenými bludy či výmysly nebo při nejmenším zkreslujícími nepřesností. Jejich vinou je dnes české povědomí o Mozartovi zapleveleno jak dezinformacemi a dezinterpretacemi tak komerčně zaměřenými filmařskými podbízivostmi, plnými vulgarit, nebo - z jiného soudku - selankovitě baráčnickými. "poudačkami". Z tak podřadných materií jsou vytvářeny dnes převládající představy o onom velkolepém individuálním vzepětí ducha a tvořivosti, které má i po staletích sílu táhnout nás vzhůru ! Publiku tohoto druhu zůstává samozřejmě Mozartova velikost nedostupná. A v této situaci, kdy je publikum navíc pohlcováno muzikálovými a popovými lacinostmi nebo podřadnostmi typu televizních VyVolených, poddaných Velkého bratra atd., se připravuje oslava velkého mozartovského jubilea. Jak asi může dopadnout?

Protože v našich hudebních časopisech se už po léta nevěnuje pozornost dalším a dalším kulturním prohrám u většinového publika, nezbývá nám než se ujmout formulace nezbytné kritické distance alespoň na poli pražského mozartovství. - Až nám bude vrácena Bertramka, dostane potřebná pražská záštita trvalé umělecké velikosti W.A. Mozarta i svou institucionální bázi –