For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba
Mozart-Studien

Tato mozartovská ročenka vychází od roku 1992 v Tutzingu a jejím redaktorem je profesor hudební vědy na universitě v Tübingen Manfred Hermann Schmid. (Navazuje tímto způsobem na badatelské a editorské aktivity svého otce Fritze Ernsta Schmida, prvního hlavního redaktora nové mozartovské kritické edice.) Prof. Schmid zaměřuje tuto ročenku především na výzkum Mozartova díla. Jako 4. svazek otiskl svou průkopnickou monografii „Italienischer Vers und musikalische Syntax in Mozarts Opern“ (1994) a jako 9. svazek monografii „Orchester und Solist in der Konzerten von W. A. Mozart“ (1999). Ve svazku šestém (1996) jsou otištěny příspěvky, přednesené na konferenci „Mozart e la Dramaturgia Veneta / Mozart und die Dramatik des Veneto“. Počínaje 1. svazkem přetiskuje mnichovská hudební bibliografka Gertraut Haberkampová na pokračování inzeráty a recenze tisků Mozartových děl, jež byly publikovány v německých časopisech. Začala slavným lipským Allgemeine musikalische Zeitung, vycházejícím od roku 1798 (sv. 1 a 2), pokračovala výmarským Journal des Luxus und der Mode 1786-1827 (sv. 3), následovalo Zeitung für die elegante Welt 1801-1859 (sv. 5) atd. Takto vydávaný druh pramenů je důležitý jak pro zpřesnění datace mnohých mozartovských tisků, tak pro sledování proměn recepce Mozartova díla. Do roku 2004 vyšlo 13 svazků Mozart Studien. Ve svazku číslo 14 byly publikovány studie dvou členů Mozartovy obce: překlad studie Tomislava Volka o Josefině Duškové a Salcburku, vydané v Hudební vědě v roce 1996, a studie Milady Jonášové o neznámém opisu partitury Mozartovy opery Idomeneo.

mj