For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba
The New Grove a „Betramka“

Největší mezinárodní hudební encyklopedií naší doby je v roce 2001 v Anglii vydaná 6. verze slovníku, který v roce 1878 poprvé vydal Sir George Grove (1820-1900). Tento ctihodný muž byl jedním z velikánů viktoriánské Anglie. Jako osmé dítě prodavače ryb dokázal vystudovat inženýrství, znamenitě se uplatnit v této profesi a současně psát velmi oceňované koncertní programy, významně se podílet na tvorbě Biblického slovníku, pracovat na Bermudách a na Jamajce, cestovat jak do Palestiny, tak do USA, na kontinentě sbírat materiál na monografie o Schubertovi a Mendelssohnovi, seznámit se R.Wagnerem a spřátelit s Klárou Schumannovou, napsat knihu o Beethovenovi a jeho symfoniích, organizovat zřízení londýnské konzervatoře Royal Colledge of Music a stát se jejím prvním ředitelem a 1878-1890 vydat mohutný hudební slovník ve čtyřech svazcích. V Anglii patřil mezi přátele Antonína Dvořáka. Celý muzikologický svět dnes denně pracuje s poslední dvacetidevítisvazkovou verzí "Grova", jejíž přesný bibliografický údaj zní: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Second Edition, edited by Stanley Sadie, executive Editor John Tyrrell, London, Macmillan Publishers Limited 2001.

Pro Mozartovce je The New Grove bohatým nalezištěm mnohého poučení. Heslo W.A.Mozart v 17. svazku je vůbec nejrozsáhlejším osobním heslem celé encyklopedie, zabírá strany 276-347 a jeho autorem je sám hlavní editor encyklopedie S. Sadie, pořadatel mozartovských konferencí atd., jemuž byl nápomocen americký mozartovský badatel Cliff Eisen.

Je potěšením pro členy Mozartovy obce konstatovat, že v soupisech literatury se v řadě hesel The New Grove Dictionary objevují i články ze spolkového věstníku „Bertramka".

Když v hesle o Františku Adamu Míčovi citoval Rackovu stať ze Zpráv Bertramky 1961 český muzikolog M.Poštolka, znalost tohoto časopisu nepřekvapí. Podobně Vladimír Novák ve svém hesle Šimon Brixi uvedl svou studii z Bertramky z roku 1967. Ovšem když v hesle J.A.Vitásek z pera australské bohemistky Adrienne Simpsonové jsou uvedeny 2 statě M. Tarantové, velice to potěší. Kenneth DeLong zase v hesle Jan Václav Voříšek cituje studii O. Loulové z roku 1961. Snad ještě pozoruhodnější je doklad mezinárodního povědomí o stati západoněmeckého badatele Adama Gottrona "Čeští hudebníci 18. století ve středním Porýní", publikované ve Zprávách Bertramky v roce 1967: Ruth Smithová ji nepřehlédla a zařadila ji do seznamu vybraných Gottronových prací.

Tomislav Volek