For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba
Další svědectví o W.A.Mozartovi z 1785

V publikaci Cliffa Eisena New Mozart Documents (1991) a v její zpřesněné německé verzi, začleněné 1997 pod názvem Mozart - Die Dokumente seines Lebens do mozartovské Neue Ausgabe sämtlicher Werke (Serie X, Supplement, Werkgruppe 31 Nachträge, Band 2 Addenda), je zveřejněna řada dosud neznámých pramenů k životu a osobnosti skladatelově. Cenné je např. svědectví Johna Pettingera (1759-1831), pracovníka několika londýnských hudebních vydavatelství, který popsal své setkání s Mozartem v létě roku 1785 ve Vídni.

Bylo ten den horko, ale Mozart byl pečlivě formálně oblečen. Soustředěně pracoval na nějakých skladbách pro smyčcový kvartet, ale zřejmě ho nijak nevyvádělo z míry, že je vyrušován. Skutečně během naší konversace tu a tam připsal nějakou notu. Když povstal, shledal jsem k svému překvapení, že není větší než pět stop a čtyři palce a že je útlé postavy. Jeho ruka byla chladná, ale jeho uchopení bylo pevné. Jeho tvář nebyla nijak výrazná a dokud nezačal mluvit byla spíše melancholická, pak jeho výraz ožil, vypadal pobaveně a jeho oči, které stále přeskakovaly z Kleina na mne, byly plné laskavého zájmu o naši činnost, na niž se vyptával se zřejmým zájmem. Nebyl v Londýně od svých chlapeckých let, ale zdálo se, že si na něj dobře pamatuje a hovořil o svém starém příteli Bachovi, který zemřel asi tři roky poté, a velice se zajímal o mé pracovní vztahy s ním. Myslím, že by byl o těchto a dalších věcech hovořil celé hodiny, ale protože jsme toho dne měli další schůzky, Klein obrátil náš hovor k obchodním záležitostem.

Mozartova výška, udaná ve stopách a palcích, odpovídá 161 cm. Zmínka o "Bachovi" se týká Johanna Christiana Bacha, zmíněný "Klein" zůstal neidentifikován.

Tomislav Volek