For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba
Účast členů Mozartovy obce na mozartovském výzkumu

Doc. PhDr. Tomislav Volek

 

 

 

Stříbrná medaile udělená v lednu 1992 salcburskou Mezinárodní nadací Mozarteum Tomislavu Volkovi za zásluhy v mozartovském výzkumu

 

 

 

Kompletní soupis bibliografie doc. PhDr. Tomislava Volka byl publikován ve sborníku k jeho 70. narozeninám (Hudební věda 3-4/2001).

 

 

Knihy

 

Mozart a Praha. Supraphon, Praha 1973.

 

Mozartovské stopy v českých a moravských archivech (spoluautor: Ivan Bittner), něm. verze: Mozartsche Spuren in böhmischen und mährischen Archiven, angl. verze: The Mozartiana of Czech and Moravian Archives, Archivní správa ministerstva vnitra České republiky, Praha 1991.

 

 
Studie

 

Über den Ursprung von Mozarts Oper La clemenza di Tito, in: Mozart-Jahrbuch 1959, Salzburg 1960, s. 274–286.

 

Die erste Aufführung der „Zauberflöte“ in tschechischer Sprache, in: Mozart-Jahrbuch 1967, Salzburg 1968, s. 387–391.

 

Mozarts Kompositionen auf tschechischen Kirchenchören, in: Musica antiqua, Colloquium Zur Interpretation der alten Musik, Brno 1967, ed. R. Pečman, Brno 1968, s. 147–151.

 

Don Giovanni in Prag, in: Wolfgang Amadeus – Summa summarum. Das Phänomen Mozart: Leben, Werk, Wirkung, hrsg. von Peter Csobádi, Paul Neff Verlag, Wien 1990, s. 65–72. (Přetisk stati z katalogu výstavy „Don Giovanni a Praha“, 1787.)

 

Význam pražské operní tradice pro vznik Dona Giovanniho a Tita, in: Mozartovy opery pro Prahu, Divadelní ústav Praha, l991, s. 22–89; německá verze: Die Bedeutung der Prager Operntradition für das Entstehen des Don Giovanni und Titus, in: Mozarts Opern für Prag, Divadelní ústav Praha, 1991, s. 21–100.

 

Význam Prahy v Mozartově itineráři, in: Hudební věda 28, l991, č. 4, s. 288–291; zkrácenou verzi statě si vyžádal a otiskl Akademický Bulletin AV ČR pod názvem Praha v Mozartově itineráři, č. 4, 2000.

 

Mozartovec Anton Grams, in: Hudební věda 28, l991, č. 4, s. 321–324.

 

Josefina Dušková a Salcburk, in: Hudební věda 31, 1994, č. 2, s. 123–134. Zkráceně přetištěno in: Betramka. Věstník Mozartovy obce v ČR 1993, č. 1–4.

 

Don Giovanni – Mozartova opera pro Prahu (vyšlo v japonštině v Tokiu jako text k nahrávce Dona Giovanniho v rámci edice kompletního díla Mozartova na CD, 20 stran), Tokio 1993.

 

Italienische Oper in Prag im 18. Jahrhundert (Referát na mezinárodní konferenci, Vídeň, leden 1992), in: Europa im Zeitalter Mozarts (Schriftenreihe der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts Bd. 5), hrsg. von Moritz Csáky, Böhlau Verlag Wien-Köln-Weimar 1995, s. 222–225.

 

Bohemia, Prague and music in the time of Mozart and today, in: A civilized concert? Music, the state, and the market in a changing Europe. Report from an international symposium in Stockholm, May 9–11, 1996, p. 79–84.

 

Mozart-Rezeption in Böhmen, in: Musikgechichte in Mittel– und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Technischen Universität Chemnitz, Heft l, Gudrun Schröder Verlag 1997, s. 85–93. (referát na konferenci „Mozart-Rezeption in Mittel- und Osteuropa“, 17.–19. 6. 1996).

 

 

Mozartovy italské opery v nastudování Giovanni Gordigianiho, referát na konferenci „Italsko–české hudební kontakty v 19. a 20. století“, konané 14.–15. 12. 1996 v Italském kulturním institutu v Praze, in: Hudební věda 38, 3-4/2001, s. 439-444.

 

Josepha Duschek und Salzburg. Zur Arie "Ah, lo previdi" KV 272 und ihrem Kontext, Mozart Studien 14, Tutzing 2005, S. 85-100.

*

 

K ohlasu Mozartových jevištních děl v Praze na konci 18. století, in: Zprávy Bertramky 1959, č. 19,

s. 3–4.

 

Mozartovský rozhovor, in: Divadlo 1962, č. 4, s. 58–65.

 

Mozart poprvé v Praze, in: Hudební rozhledy 40, 1987, č. 1, s. 44–45, německá verze Der erste Prager Aufenthalt Mozarts, in: Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste, Bd. 10, Musik und Musikwissenschaft, München 1989, s. 79–81 (vytištěno bez souhlasu autora).

 

Mozart komponuje Dona Giovanniho, in: Hudební rozhledy 40, č. 3, s. 144, německá verze: Mozart komponiert den Don Giovanni (viz předchozí údaj), s. 81–84.

 

Mozart dokončuje v Praze Dona Giovanniho, in: Hudební rozhledy 40, 1987, č. 5, s. 234–235.

 

Co přispělo k úspěchu pražské premiéry Dona Giovanniho?, in: Hudební rozhledy 40,

č. 7, s. 334–335.

 

Z historie provádění Dona Giovanniho, in: Hudební rozhledy 40, 1987, č. 9, s. 427–428.

 

Dosud neznámé svědectví o W. A. Mozartovi z 1785, Bertramka, Věstník Mozartovy obce v ČR 1992, č. 3–4.

 

Einleitung k edici německého překladu studie G. Kleina Smyčcová kvarteta W. A. Mozarta, in: Gideon Klein Materialien, hrsg. von Hans Günter Klein, Verdrängte Musik, Bd. 6, Von Bockel Verlag, Hamburg 1995, s. 69–70.

 

Gideon Klein: Smyčcová kvarteta W. A. Mozarta, k vydání připravil a ediční poznámku napsal Tomislav Volek, Mozartova obec v České republice, Praha 1996.

 

Mozartův Don Giovanni. Výstava k 200. výročí světové premiéry v Praze 1787-1987,

Praha 1987 (spolu s Jitřenkou Peškovou).

 

Mozartův Don Giovanni – opera pro Prahu 1787, Bärenreiter Verlag Kassel-Basel-London-New York 1991(předmluva k zvláštnímu vydání partitury Dona Giovanniho u příležitosti znovuotevření Stavovského divadla).

 

 

Aktuality a polemiky

 

Donna Anna láskou nevzplála, in: Hudební rozhledy 21, 1968, č. 23, s. 708.

 

Bulvární hra o Mozartovi, in: Opus musicum 16, 1984, s. 16–23.

 

O českém mozartovství, in: Lidové noviny 29. 1. 1991, s. 8.

 

Jeho Pražané mu rozumějí...? (s předsedou Mozartovy obce a vládním zmocněncem pro

přípravu a řízení oslav 200. výročí úmrtí W. A. Mozarta dr. Tomislavem Volkem hovořila Eva Pensdorfová), in: Hudební rozhledy 44, 1991, č. 3, 99–104.

 

Z kroniky zápasů o vrácení Bertramky do majetku Mozartovy obce II, in: Bertramka, Věstník Mozartovy obce v ČR 1992, č. 1–2, s. 3–5.

 

Z mozartovského semináře I, in: Bertramka, Věstník Mozartovy obce v ČR 1992, č. 3–4,

s. 12–16.

 

Zpřístupnění díla Mozartova, in: Bertramka, Věstník Mozartovy obce v ČR 1992, č. 3–4,

s. 9–11.

 

The New Grove a "Betramka", in: Bertramka, Věstník Mozartovy obce v ČR 1992,

č. 3–4, s. 17.

 

Mozart v moci vulgarity, in: Bertramka, Věstník Mozartovy obce v ČR 1993, č. 1–4.

 

70 let Mozartovy obce, in: Bertramka, Věstník Mozartovy obce v České republice, roč. XXV (XLVI) – XXVIII (IL), 1994–1997, s. 1–5.

 

Z kroniky zápasů o vrácení Bertramky do majetku Mozartovy obce III, in: Bertramka, Věstník Mozartovy obce v České republice, roč. XXV (XLVI) – XXVIII (IL), 1994–1997, s. 6–10.

 

Jak nám vláda odmítla vrátit Bertramku, in: Bertramka, Věstník Mozartovy obce v České republice, roč. XXV (XLVI) – XXVIII (IL), 1994–1997, s. 40–41.

 

Mozartovské střípky, in: Bertramka, Věstník Mozartovy obce v České republice, roč. XXV (XLVI) – XXVIII (IL), 1994–1997, s. 46–51.

 

 

Recenze a kritiky

 

Don Giovanni po 150 letech, in: Divadlo 1963, č. 4, s. 73–75.

 

Mozartovské publikace (O. E. Deutsch: Mozart. Die Dokumente seines Lebens, 1961; Mozart. Briefe und Aufzeichnungen. Gesamtausgabe, hrsg. W. A. Bauer – O. E. Deutsch.), in: Hudební věda 3, 1966, č. 2, s. 326–330.

 

František Baťha: Kouzelná flétna v překladu Václava Tháma (Literární archiv 5, s. 52–118, Praha 1970, Památník národního písemnictví), in: Hudební rozhledy 25, 1972, č. 3, s. 137.

 

Mozartovská konference v Praze, in: Hudební rozhledy 36, 1983, č. 10, s. 470–472.

 

Mozartovská konference (spoluautor M. Freemanová), in: Hudební rozhledy 41, 1988, č. 2, s. 91–93.

 

Pražská mozartovská konference „Bohemikální aspekty Mozartova života a díla“, in: Hudební věda 28, 1991, č. 4, s. 284–287.

 

Zaubertöne: Mozart in Wien 1781–1791. (Ausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien im Künstlerhaus. Ed. Selma Krasa et al., Museen der Stadt Wien 1991, 614 p.), in: Notes, Quarterly Journal of the Music Library Association, June 1993, s. 1437–1439, česká verze in: Bertramka, Věstník Mozartovy obce v ČR 1992, č. 1–2.

 

Z nových mozartovských publikací, in: Hudební věda 31, 1994, č. 3, s. 344–351.

 

„toujours Mozart“, Salcburk 30.–31. 1. 1999, in: Hudební věda 36, 1999, č. 1, s. 93–94.

 

 

Nepublikované referáty na konferencích

 

Prague, la ville ou Mozart fut heureux, přednáška na Festival international de musique, Sarrebourg 29. 4. 1988.

 

Mozart and the Composition of Don Giovanni, referát na Mozart Bicentary Conference, London, The Royal Musical Association, Purcell Room 26–30 August 1991.

 

Musica a Praga a tempo di Mozart. Referát na mezinárodní muzikologické konferenci „Musica di corte, nobilà e borghesia“, Rovereto 20. 9. 1997.

 

 

Rozhlasové pořady (cykly)

 

Wolfgang Amadeus Mozart a Praha, 5 částí, ČR 3 Vltava 1971.

 

Památné premiéry pražské opery, 4 části, ČR 3 Vltava 1979.

 

 

Přednášková činnost

 

Ústav hudební vědy FFUK v Praze (dříve Katedra pro hudební vědu FFUK):

 

Semináře:

1990–1992 Mozartovy opery

1992–2001 Italská opera 18. století

 

Přednášky:

1958–1959 Dějiny hudby – klasicismus

1959–1960 Evropský hudební klasicismus

1990–1992 Mozartovy opery

1995 Kapitoly z hudebního klasicismu

1996 Interpretace hudby 17. a 18. století

1997–1999 Mozartovy opery

1999–2000 Interpretace hudby 17. a 18. století

2000 Vybrané kapitoly o hudebním klasicismu

2001 Obecné problémy hudební interpretace

 

 

Z přednáškové činnosti pro veřejnost v 90. letech:

 

Mozart and Prague, sympozium „The Mozart´s Bicentenary“, Cursos de Verano de

la Universidad Complutense, El Escorial, 8.–12. 7. 1991.

 

Prima di Don Giovanni: l´opera italiana a Praga nel secondo Settecento, Scuola di

Paleografia e Filologia Musicale, Cremona 24. 1. 1995.

 

 

*

PhDr. Jitřenka Pešková

 

Mozartův Don Giovanni. Výstava k 200. výročí světové premiéry v Praze 1787-1987,

Praha 1987 (spolu s Tomislavem Volkem).

 

Mozartovská muzikologická konference, in: Bertramka, roč. 22 (43), 1991, č. 1-2, s.

 

Mozartův památník, in: Scéna 1991/7, roč. 16.

 

Mozartiana v souborném hudebním katalogu, in: Hudební věda 1991/4, s. 336-340.

 

Provádění Mozartových oper pražskou konzervatoří v první polovině 19. století, in:

Hudební věda 38, č. 3-4/2001, s. 397-415.

 

Českokrumlovská mozartiana. Katalog skladeb W. A. Mozarta z hudební sbírky Státního oblastního archivu Třeboň, pobočka Český Krumlov, Praha 1981, in: Varia de musica 2 (spolu s Jiřím Zálohou). Státní knihovna.

 

 

*

PhDr. Eva Mikanová

 

Pozůstalostní spisy Leopolda Mozarta v československých archivech, in: Hudební věda

1992/1, roč. 29, s. 16-21+ přílohy.

 

Neznámá mozartovská bohemika, in: Hudební rozhledy 1988/4, roč. 41, 181-185.

 

Hudba na valdštejnských panstvích v 18. století, in: Studie muzea Kroměřížska,

Kroměříž asi 1990.

 

„My honourable Lord and Father…“: 18th-century English musical life through

Bohemian eyes, in: Early music 31/2, květen 2003, s. 210-232 (spolu s Michaelou

Freemanovou-Kopeckou).

 

 

*

 

PhDr. Olga Zuckerová

 

Mozartova skladba pro Mariannu Kirchgässnerovou – glosa ke skladatelovu

povahopisu, in: Bertramka, roč. 19 (40), 1988, č. 3-4.

 

Hořký osud Mozarta a jiných, in: Bertramka, roč. 19 (40), 1988, č. 1-2.

 

Voříšek a Mozart, in: Bertramka 25 (46)-28 (49), 1994-1997, s. 20-24.

 

Jan Václav Voříšek. Thematic Catalogue, Editio Bärenreiter 2003.

 

 

*

 

Mgr. Milada Jonášová

 

Paisielovy opery v Praze. Pramenný výzkum ve fondech v Čechách, v Drážďanech a ve

Vídni, in: Hudební věda 39, č. 2-3/2001, s. 185-220.

 

„Ihre Versicherung beruhigt mich, sie kommt von einem Kenner“ – K biografii Jana

Křtitele Kuchaře, in: Hudební věda 2-3/2003, s. 329-360.

 

Die Abschrift der "Idomeneo"-Partitur in der Sammlung des Strahov-Klosters zu Prag

, in: Mozart Studien 14, Tutzing 2005, s. 189-223.