For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba
Propozice a výsledky

 

41. ročník DUŠKOVY SOUTĚŽE HUDEBNÍ MLÁDEŽE VE ZPĚVU 

(16. ročník mezinárodní) 

 

Soutěž se konala v sobotu 21. května 2022  v sále Bohuslava Martinů Hudební a taneční fakulty AMU,

Praha 1, Malostranské nám. 13.

Termín koncertu vítězů: 17. června 2022

 

Výsledky 2022

B1

1. cena

Nil Petřivalský

ZUŠ "Žerotín" Olomouc

 

2. cena

neudělena


 

3. ceny

Antonín Hejzlar

Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy

 

 

Mahulena Tománková

ZUŠ "Žerotín" Olomouc

    Kateřina Hošková ZUŠ Roztoky
 

B2

1. cena

Arnau Petřivalský 

ZUŠ "Žerotín" Olomouc

 

2. cena

Vanda Vinická

Hudební akademie Praha Pavla Zumrová

 

3. cena

neudělena

 

 

čestná uznání

Matěj Techlovský

ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk

    Kamila Robbie ZUŠ Český Krumlov
       
B3 1. cena Terezie Elsnerová Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy

 

2. cena

neudělena

 
  3. cena neudělena  
  čestné uznání Patricie Urbanová Hudební akademie Praha Pavla Zumrová

 

 

 

 

 A1

1. cena

Ludmila Pergelová

Konzervatoř Pardubice

 

2. cena

Klára Mukšnáblová

Pražská konzervatoř

 

3. ceny

Ema Balunová

Konzervatoř Jana Deyla Praha

    Anna Flajšmanová

Konzervatoř Jana Deyla Praha

       
A2 1. cena Eliška Minářová
Pražská konzervatoř

 

2. ceny

Judith Gallmetzer

Universität Mozarteum Salzburg

 

 

 

Veronika Kaiserová

HAMU Praha

    Vojtěch Pelka
Konzervatoř Jana Deyla Praha
  3. cena Laura Thaller
Universität Mozarteum Salzburg
  čestné uznání Dominik Klapka Konzervatoř Plzeň
     

 

 

Gratulujeme!

 

ČLENOVÉ POROTY


 Roman Janál - předseda

Marie Schmalhofer (Leopold Mozart-Zentrum, Universität Augsburg)

Daniela Štěpánová (Konzervatoř Jana Deyla Praha)

Ondřej Macek (vedoucí souboru Hof-Musici)

Ivan Pařík

 

 

 

Mozartova obec v České republice

41. ročník DUŠKOVY SOUTĚŽE HUDEBNÍ MLÁDEŽE VE ZPĚVU

(16. ročník mezinárodní)

Soutěž se konala

 v sobotu 21. května 2022

Poslání soutěže:

a) umožnit mladším generacím hlubší poznávání díla Wolfganga Amadea Mozarta,

b) podpořit poznávání a oživení tvorby jeho českých předchůdců, současníků a následovníků.

Zájemci podávají řádně vyplněné přihlášky podle přiloženého vzoru, tj. pouze na formátu A4, a pro každého soutěžícího zvlášť, a to nejpozději do 30. dubna 2022 na adresu Dr. Milada Jonášová, Famfulíkova 19/1140, 182 00 Praha 8 nebo jako scan emailem na adresu duskovasoutez@mozartovaobec.cz.

Před odesláním přihlášky zkontrolujte správnost vyplnění všech jejich rubrik, abyste se nevystavovali nebezpečí, že Vaše přihláška nebude moci být přijata.

Soutěžící vstupuje do soutěže se svým klavíristou. Pokud by některému měla tato podmínka účast v soutěži znemožňovat, poskytne mu Mozartova obec vlastního zkušeného doprovázeče. Porota ovšem nemůže v takovém případě brát ohled na eventuální snížení interpretační úrovně soutěžícího. Soutěžící, požadující zajistit příslušný klavírní doprovod od Mozartovy obce, pošle notový materiál spolu s přihláškou. Pořadatel bude od každého soutěžícího, který nebude mít svého korepetitora, požadovat zvýšený registrační poplatek, a to v případě kategorie B I o 100 Kč, v případě ostatních kategorií o 200 Kč.

Účastnický poplatek pro kategorii B I (10-14 let) činí 200 Kč a pro ostatní kategorie 300 Kč. Je nutno ho uhradit v soutěžní den před zahájením příslušné kategorie. Cestovné a případné náklady na ubytování si účastníci hradí sami.

Před zahájením soutěže bude k dispozici tištěný program, zahrnující pořadí soutěžících s názvy jimi zvolených soutěžních skladeb. Soutěžící budou ve svých kategoriích vystupovat v abecedním pořadí.

 

Podmínky soutěže 

Volba skladeb

Jako soutěžní skladby mohou zaznít pouze neupravovaná znění děl W. A. Mozarta nebo skladatelů, narozených na území Čech a Moravy a s těžištěm tvorby v letech 1750-1820. Transponovaná znění nelze k soutěži připustit! Před začátkem každé kategorie je soutěžící povinen – bude-li o to pořadateli požádán - předložit svůj notový materiál soutěžní komisi k nahlédnutí.Všechna díla musí zaznít v jazyce originálu: Mozartovy árie z italských oper v italštině, ze singspielů v němčině, z chrámových děl v latině. Totéž platí i pro české autory. (Pozor! Většina jejich originálních verzí není v češtině!) Pouze soutěžící v kategorii B I mají výjimku: jejich soutěžní skladby mohou být předneseny v češtině a v transpozici.

 Upozornění:

a) pro ověření vokálního partu: všechny Mozartovy skladby jsou v originálním znění k dispozici na internetové adrese https://dme.mozarteum.at/nmaonline/,

b) ukolébavka Princi můj maličký spi není od Mozarta a tudíž nemůže být zařazována do soutěžního repertoáru,

c) Arietty "Ridente la calma" KV 152, Zuzančina "Un moto di gioia a Barbariny "L'ho perduta" z Figarovy svatby nelze hlásit do soutěže jako písně.

*

Pro určení věkové hranice je rozhodující věk v den soutěže.

KATEGORIE A - budoucí profesionálové (posluchači konzervatoří, akademií a středních škol s hudebním zaměřením, soukromé studium):

I.  – ve věku 15-20 let
II. – ve věku 21-26 let

Soutěžní skladby: dvě árie (z opery, z oratoria nebo koncertní árie) W. A. Mozarta nebo jeho českých současníků.

 Kategorie B – amatérští pěvci:

I. – ve věku 10-14 let

Soutěžní skladby: dvě písně W. A. Mozarta nebo jeho českých současníků.

II. – ve věku 15-20 let
Soutěžní skladby: píseň a árie nebo dvě árie W. A. Mozarta nebo jeho českých současníků.

III. – ve věku 21-26 let

Soutěžní skladby: dvě árie W. A. Mozarta nebo jeho českých současníků.

 

Ceny

V každé kategorii (A I II, B I II III) může porota udělit 1. - 3. cenu a čestná uznání. První cena je nedělitelná, ostatní ceny může porota dělit za předpokladu, že maximální rozdíl v ohodnocení bude 0,5 bodu.

Porotu Duškovy soutěže jmenuje výbor Mozartovy obce z řad předních českých pěveckých interpretů a pedagogů, minimálně jeden z porotců je zahraniční.

Případné dotazy zašlete na výše uvedenou adresu nebo na emailovou adresu duskovasoutez@mozartovaobec.cz nebo tel. +420 723 323 320.

 

Na shledání se těší pořadatelé z Mozartovy obce.      

                                                                                                                                 PhDr. Milada Jonášová, PhD.
                                                                                                                 tajemnice výboru MO

 

 
Přihláška do Duškovy soutěže hudební mládeže 2022
 
Název školy a jméno jejího zástupce:
 
adresa (včetně PSČ):
 
telefon a email:  
 
Jméno a příjmení soutěžícího:     
 
kategorie:
 
datum narození:                                         
 
adresa bydliště soutěžícího (včetně PSČ):
 
kontaktní email soutěžícího:                                                         telefon:
 
Klavírní doprovod:                     požaduji - nepožaduji
 

 

    
Kategorie A I - A II - B III
 
        1.
Autor
 
     
název opery, chrámové skladby či oratoria
 
 
textový incipit (první slova textu) árie
 
2.
Autor
 
 
název opery, chrámové skladby či oratoria
 
  textový incipit árie
 
 
 
 
 
KATEGORIE B I
 
1.
       Autor
 
  textový incipit písně  
2. 
         autor
 
 

       textový incipit písně

 
 
 
 
 
Kategorie B II
 
1.
Autor
 
 
název opery, chrámové skladby či oratoria
 
 
textový incipit árie či písně
 
2.
Autor
 
 
název opery, chrámové skladby či oratoria
 
 
textový incipit árie
 
 
 
datum                                                           razítko školy a podpis jejího zástupce

 

* * *

 

40. ročník DUŠKOVY SOUTĚŽE HUDEBNÍ MLÁDEŽE VE ZPĚVU 

(15. ročník mezinárodní) 

 

Soutěž se konala v sobotu 23. října 2021   v sále Bohuslava Martinů Hudební a taneční fakulty AMU,

Praha 1, Malostranské nám. 13.

Termín koncertu vítězů: 25. června 2022

 

Výsledky 2021

B1

1. cena

Natálie Beranová

ZUŠ Hronov

 

2. ceny

Anna Hofmanová

ZUŠ Hronov

 

3. ceny

Ema Hartlová

ZUŠ Mšeno

 

 

Maya Černá

ZUŠ Jana Hanuše Praha 6

 

B2

1. cena

Marek Jansta 

ZUŠ B. M. Černohorského Nymburk

 

2. cena

Vanda Vinická

Hudební akademie Praha Pavla Zumrová

 

3. ceny

Marie Voborníková

ZUŠ J. Jindřicha Cheb

 

 

Filip Strejc

ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice

 

 B3

 

1. cena

 

neudělena

 

 

2. cena

neudělena

 
  3. cena Patricie Urbanová
Hudební akademie Praha Pavla Zumrová
  čestné uznání Michaela Steinbauerová Hudební akademie Praha Pavla Zumrová

 

 

 

 

 A1

1. cena

Laura Richter

Hochschule für Musik und Theater München

 

2. ceny

Kateřina Burešová

Pražská konzervatoř

 

3. cena

Johanka Kopáčková

Pražská konzervatoř

       
A2 1. cena Anna Moriová
HAMU Praha

 

2. ceny

Anna Černá

Konzervatoř Jana Deyla Praha

 

 

 

Olha Nesvat

Konzervatoř J. V. Vejvanovského Kroměříž

    Radek Martinec
HAMU Praha
  3. cena Lucie Rigináčová
Konzervatoř J. V. Vejvanovského Kroměříž
     

 

 

Gratulujeme!

 

JURY


  Monika Brychtová (Pražská konzervatoř) - předsedkyně poroty

Jana Büchner (Chemnitz)

Marie Schmalhofer (Leopold Mozart-Zentrum, Universität Augsburg)

Daniela Štěpánová (Konzervatoř Jana Deyla Praha)

Ondřej Macek (vedoucí souboru Hof-Musici, Český Krumlov)

 

  

 

* * *

   Jak známo, vyhlásila vláda České republiky 12. března 2020 v souvislosti s existující pandemií koronaviru (způsobujícího  onemocnění COVID-19) na celém území ČR nouzový stav, během něhož jsou zakázány všechny hromadné akce, a to včetně školní výuky. V takové situaci musí i Mozartova obec – s politováním – odvolat plánované uskutečnění 40. ročníku Duškovy soutěže hudební mládeže v sobotu 18. dubna 2020 na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze. 

Jménem výboru Mozartovy obce v ČR doc. Dr. Tomislav Volek a Dr. Milada Jonášová

 

* * *

 

39. ročník DUŠKOVY SOUTĚŽE HUDEBNÍ MLÁDEŽE VE ZPĚVU 

(14. ročník mezinárodní) 

 

Soutěž se konala v sobotu 4. května 2019   v sále Bohuslava Martinů Hudební a taneční fakulty AMU,

Praha 1, Malostranské nám. 13.

Termín koncertu vítězů: 7. září 2019

 

Výsledky 2019

B1

1. cena

Sára Hejlová

ZUŠ Třeboň

 

2. ceny

Sebastian Kabrna

ZUŠ Třeboň

 

3. ceny

Viktorie Krbcová

ZUŠ Elementaria Plzeň

 

 

Veronika Chamolová

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

 

Čestná uznání 

Tomáš Michal

ZUŠ Třeboň

 

 

Klára Lieblová

ZUŠ Biskupská Praha 1

    Leontýna Sýkorová Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy
    Barbora Štanclová ZUŠ Brno Smetanova

 

 

 

 

B2

1. cena

neudělena 


 

2. cena

Tereza Glosová

ZUŠ Jablonec n./N.

 

3. ceny

Barbora Gajdošová

ZUŠ F. X. Richtera Holešov

 

 

Vendula Sládečková

ZUŠ Mělník

 

 B3

 

1. cena

 

neudělena

 

 

2. cena

Barbora Vašků

ZUŠ V. Ambrose Prostějov
  3. cena Vít Fanta soukromé studium
  Čestné uznání Alois Trávníček ZUŠ Brno Smetanova

 

 

 

 

 A1

1. cena

Kateřina Vogelová

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla

 

2. ceny

Ludmila Pergelová

Konzervatoř Pardubice
    Lenka Šťastná Pražská konzervatoř
    Martin Kreuz Pražská konzervatoř

 

3. ceny

Eliška Hrochová

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

 

 

Dominik Klapka

Konzervatoř Plzeň

       
A2 1. cena Luc Dhénin Hochschule für Musik und Theater Leipzig

 

2. ceny

Tea Trifković

Hochschule für Musik Dresden

 

 

 

Mariko Kadowaki

Universität Mozarteum Salzburg

  3. ceny Bettina Meiners Universität Mozarteum Salzburg
    Nikola Uramová HAMU Praha
    Clara Fréjacques
Hochschule für Musik und Theater Leipzig
     

 

 

Gratulujeme!

 

ČLENOVÉ POROTY


 Roman Janál - předseda

Jana Büchner (Chemnitz)

Marie Schmalhofer (Augsburg)

Ivan Pařík

Brigita Šulcová

  

* * *

  38. ROČNÍK DUŠKOVY SOUTĚŽE HUDEBNÍ MLÁDEŽE VE ZPĚVU 

(13. ročník mezinárodní) 

 

Soutěž se konala v sobotu 14. dubna 2018  v Ateliéru Hudební a taneční fakulty AMU, Praha 1, Malostranské nám. 13.

Koncert vítězů se uskutečnil 17. června 2018 od 15 hodin v koncertním sále vily Bertramka.

Program a záznam koncertu viz zde.

Článek o výsledcích soutěže publikovala Harmonie online.

 Výsledky 2018

 

B1

1. cena

Vanda Vinecká

Hudební akademie Praha Pavla Zumrová

 

2. ceny

Adam Dimitrov

Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy

 

 

Livie Bloudková

Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy

 

 3. ceny

Jana Podpěrová

Škola hudby a zpěvu Jiřiny Markové

 

 

Anastázie Šedivá

Hudební akademie Praha Pavla Zumrová

 

Čestná uznání 

Leontýna Sýkorová

Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy

 

 

David Kondel

ZUŠ F. Chopina Mariánské Lázně

    Vojtěch Korger ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou

 

 

 

 

B2

1. cena

Josefína Špidlenová

Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy

 

2. cena

neudělena

 

 

3. cena

Vít Fanta

soukromé studium

 

Čestná uznání

Kateřina Hánová

ZUŠ Terezie Brzkové Plzeň

 

 

Marie Piechaczková

ZUŠ Praha 9 U Prosecké školy

 

 

Kateřina Panochová

 Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy

 

 B3

 

1.-3. cena

 

neudělena

 

 

Čestné uznání

Kateřina Jochová

soukromé studium

 

 

 

 

 A1

1. cena

Vojtěch Pelka

 soukromé studium

 

2. ceny

Martina Russomanno

Universität Mozarteum Salzburg

 

3. ceny

Donata Meyer-Kranixfeld

Universität Mozarteum Salzburg

 

 

Jakub Ošmera

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

 

Čestné uznání

Ludmila Pergelová

Konzervatoř Pardubice

 A2

 1. cena

 

Bryndís Gudjónsdóttir

Universität Mozarteum Salzburg

 

2. cena

Robin Červinek

JAMU Brno

 

 

3. ceny

Natalija Radosavljević

Leopold-Mozart-Zentrum Augsburg

 

 

Karolína Grebeníčková

Pražská konzervatoř

 

 


 

     

 

 

 Gratulujeme!

 

ČLENOVÉ POROTY

 

 Ivan Pařík - předseda

Miloslav Pospíšil

Marie Schmalhofer (Augsburg)

Zdeněk Šmukař

Brigita Šulcová

 

*

  37. ROČNÍK DUŠKOVY SOUTĚŽE HUDEBNÍ MLÁDEŽE VE ZPĚVU 

(12. ročník mezinárodní) 

 

Soutěž se konala v sobotu 29. dubna 2017  v Ateliéru Hudební a taneční fakulty AMU, Praha 1, Malostranské nám. 13.

Koncert vítězů se uskuteční v neděli 10. září 2017 od 15 hodin v koncertním sále vily Bertramka. Program zde.

Článek o výsledcích soutěže publikovala Harmonie online.

 Výsledky 2017

B1

1. cena

Arnau Petřivalský

ZUŠ „Žerotín“ Olomouc

 

2. ceny

Adéla Řehořová

ZUŠ V. Talicha Beroun

 

 

Anna Skřivánková

ZUŠ A. M. Buxton Úpice

 

 3. ceny

Alfréd Marc

ZUŠ Praha 1 Biskupská

 

 

Lucie Neumannová

ZUŠ Praha 8 Klapkova

 

Čestná uznání 

Lucie Bloudková

Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy-ZUŠ

 

 

Eva Chlebková

ZUŠ Jana Zacha Čelákovice

    Karolína Štolbová ZUŠ Mšeno

 

 

Valentýna Inés Utíkalová

ZUŠ „Žerotín“ Olomouc

 

 

 

 

B2

1. cena

Lenka Šťastná

ZUŠ Liberec 

 

2. ceny

Eliška Rezková

ZUŠ Olešská Praha 10

 

3. cena

Barbora Vašků

ZUŠ Vl. Ambrose Prostějov

 

 

 

 

B3

1. cena

neudělena

 

 

2. cena

neudělena

 

 

3. cena

neudělena

 

 

Čestné uznání 

Andrea Stehlíková

ZUŠ Jižní Město

 

 

 

 

A1

1. cena

neudělena

 

 

2. ceny

Vojtěch Pelka

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

 

 

Vincenc Ignác Novotný

Gymnázium a Hudební škola hl.m.Prahy-ZUŠ

 

3. cena

Eliška Hrochová

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž

 

 

 

 

A2

1. cena

Eliška Ouředníčková

JAMU Brno

 

2. ceny

Zuzana Zámečníková

Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc

 

 

Vojtěch Šembera

JAMU Brno

 

3. ceny

Mariana Ambrožová

JAMU Brno

    Jan Líkař

HAMU Praha

 Gratulujeme!


 ČLENOVÉ POROTY

 Roman Janál - předseda

Marie Schmalhofer (Augsburg)

Daniela Štěpánová

Brigita Šulcová

Ivan Pařík

 

 * * *

 

36. ročník DUŠKOVY SOUTĚŽE HUDEBNÍ MLÁDEŽE VE ZPĚVU

(11. ročník mezinárodní) 

30. dubna 2016

 Koncertu vítězů se v koncertním sále na Bertramce uskuteční 12. června 2016 od 15 hodin. 

Článek o soutěži v Harmonii online.

1. část koncertu byla vysílána na stanici ČRo 3 - Vltava 2. srpna a nyní je možné si ji poslechnout online:

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3673830Výsledky

B1

1. cena

Matěj Gajdoš

ZUŠ Náchod

 

2. cena

Alfréd Marc

ZUŠ Praha 1 Biskupská

 

3. cena

Sára Hoblová

ZUŠ J. Jindřicha Cheb

    Žaneta Kotorová ZUŠ B. Smetany v Plzni- Lobzy
    Adam Dvorščík ZUŠ Mšeno

 

Čestná uznání 

Martin Šarlinger

ZUŠ B. Smetany v Plzni- Lobzy

    Daniela Rostykusová ZUŠ Praha 7 Šimáčková
    Emma Elena Hubatková ZUŠ Brno Smetanova

 

 

Magdalena Eckl

Musikschule Ybbs/D.

 

 

Michal Vintera

ZUŠ Náchod

 

 

 

 

B2

1. cena

Kateřina Hánová

ZUŠ T. Brzkové Plzeň 

 

2. cena

Alois Trávníček

ZUŠ Brno Smetanova

    Natalia Kalivodová ZUŠ Náchod
    Lenka Šťastná ZUŠ Liberec

 

3. cena

Michal Švec

ZUŠ Kdyně

 

 

 

 

B3

1. cena

Michaela Novotná

ZUŠ Praha 7 Šimáčková

 

2. cena

neudělena

 

 

3. cena

Ondřej Havránek

ZUŠ T. Brzkové z Plzně

    Dainis Kalnacs soukromé studium

 

 

 

 

A1

1. cena

Eliška Helikarová

Soukromé studium

 

2. ceny

Jan Kukal

Pražská konzervatoř

 

3. cena

Veronika Kaiserová
Konzervatoř Pardubice
   

Eliška Zajícová

Konzervatoře Jana Deyla Praha

  Čestná uznání Kristýna Grösslová Konzervatoř Jana Deyla
    Tereza Štěpánková Konzervatoř Pardubice
    Jakub Ošmera Pražská konzervatoř

 

 

 

 

A2

1. cena

Jolana Slavíková

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main

 

2. cena

Tereza Maličkayová

JAMU Brno

 

3. cena

Emi Kubota

Universität Mozarteum Salzburg

    Eva Blažková Konzervatoře Jana Deyla Praha
  Čestná uznání Marie-Dominique Ryckmanns Universität Mozarteum Salzburg
    Thomas Hansen Universität Mozarteum Salzburg
    Rostislav Florian Konzervatoř Plzeň
       

 

Mimořádná cena předsedy Mozartovy obce za interpretaci Mozartovy árie Rivolgete KV 584 a árie hraběte Hai già vinto la causa

Thomas Hansen
Universität Mozarteum Salzburg

 

Gratulujeme!
 

ČLENOVÉ POROTY

 

 Roman Janál - předseda

Brigita Šulcová

Daniela Štěpánová

Ivan Pařík

Miloslav Pospíšil

  * * *

 

35. ročník DUŠKOVY SOUTĚŽE HUDEBNÍ MLÁDEŽE VE ZPĚVU

(10. ročník mezinárodní)

25. dubna 2015

 

Fotodukumentace viz 

http://www.duskovasoutez.cz

 

Koncert vítězů se uskutečnil 6. června 2015 od 17 hodin v koncertním sále na Bertramce.  

 

Výsledky

B1

1. cena

Filip Šťovíček

 ZUŠ Hořice

 

2. cena

Klára Mimochodková

 ZUŠ Josefa Kličky v Klatovech

 

3. cena

Markéta Tomášová

 ZUŠ Hradec Králové

 

Čestná uznání

Alfréd Marc

 ZUŠ Praha 1 Biskupská

 

 

Klára Lieblová

 ZUŠ Praha 1 Biskupská

 

 

Jana Šlégrová

 ZUŠ Bedřicha Smetany Plzeň

 

 

 

 

B2

1. cena

Hana Koreisová

 ZUŠ Václava Vačkáře Zbiroh

 

2. cena

Barbora Vašků

 ZUŠ Vladimíra Ambrose Prostějov

 

3. cena

Natalia Kalivodová

 ZUŠ Náchod

 

 

 

 

B3

1. cena

Martin Bareš

 

 

2. cena

Nicola Hoppe

 

 

3. cena

Ondřej Havránek

ZUŠ T. Brzkové z Plzně

 

 

 

 

A1

1. cena

Barbora Grůzová

Konzervatoř Brno

 

2. ceny

Nicole Segíňová

Konzervatoř Bratislava

 

 

Susanne Kapfer

Hochschule für Musik und Theater München

 

3. cena

Kateřina Špaňárová

Konzervatoře Jana Deyla Praha

 

 

 

 

A2

1. cena

Fabian Langguth

 Leopold-Mozart-Zentrum Universität Augsburg

 

2. cena

Zdislava Bočková

 JAMU Brno

 

3. cena

Giulia Montanari

 Leopold-Mozart-Zentrum Universität Augsburg

 

Gratulujeme!

 

Článek v časopisu HARMONIE

  

ČLENOVÉ POROTY

 

 Jana Jonášová (Hudební fakulta Akademie múzických umění Praha)

Marie Tremblay-Schmalhofer (Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg)

Jana Büchner (Chemnitz)

Ivan Pařík – předseda

Vratislav Kříž

 

* * *

 

34. ročník Duškovy soutěže hudební mládeže ve zpěvu (2014)

Výsledky

Letošní ročník Duškovy soutěže se uskutečnil 12. dubna, a to poprvé v Ateliéru HAMU v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně. Pro poučené Mozartovce mělo toto místo konání soutěže zvláštní kouzlo: v Lichtenštejnském paláci totiž kdysi bydleli také manželé Duškovi a u nich několik let také Mozartův starší syn Carl Thomas Mozart (1784-1858). Tím letošní soutěž, konaná v roce 260. výročí narození Josefy Duškové a 190. výročí jejího úmrtí, motivovala i k různým bilančním úvahám, bohužel ne vždy jen radostným. Výkony soutěžících posuzovala letos porota ve složení Roman Janál jako předseda, dále Jana Jonášová, Regina Renzowa-Jürgens, Ivan Pařík a Miloslav Pospíšil. Soutěžilo se ve třech kategoriích amatérských pěvců a dvou kategoriích „budoucích profesionálů“, z přihlášených 46 soutěžících z Čech, Slovenska a Rakouska se dostavilo 37.

V kategorii amatérských pěvců B 1 (10-14 let) získali 1. cenu Filip Dobrovodský ze ZUŠ Praha 8 Taussigova, 2. cenu Ludmila Holíková ze ZUŠ Brno Smetanova, 3. cena nebyla udělena a čestným uznáním byly oceněny Lenka Zoubelová ze ZUŠ Hradec Králové Habrmanova, Štěpánka Tlustá ze ZUŠ Třemošná a Natalia Kalivodová ze ZUŠ Náchod.

V kategorii B 2 (15-20 let) získala 1. cenu Kateřina Kührová ze ZUŠ Brno Smetanova, 2. cenu Klára Benešová ze ZUŠ Hradec Králové Habrmanova a o 3. cenu se dělí Sabina Jarošová ze ZUŠ O. Nedbala v Táboře a Vladimíra Berná ze ZUŠ Český Krumlov.

V kategorii B 3 (21-25 let) získal 1. cenu Adam Grygar ze ZUŠ dr. Leoše Janáčka v Ostravě-Vítkovicích a 3. cenu Karolína Formánková ze ZUŠ Fr. Kmocha v Kolíně (2. cena nebyla udělena).

V kategorii budoucích profesionálů A 1 (15-20 let) získala 1. cenu Kristýna Kůstková z konzervatoře v Pardubicích, 2. cenu Eva Blažková z konzervatoře Jana Deyla v Praze, 3. cenu Mariana Ambrožová z konzervatoře v Pardubicích a Tereza Štěpánková z konzervatoře v Plzni a čestné uznání Daniel Kfelíř z konzervatoře v Plzni.

V kategorii A 2 (21-25 let) získal 3. cenu Rostislav Florian a čestné uznání Elizabeth Denysjuk, oba z plzeňské konzervatoře.

 

Koncert vítězů, který natáčel Český rozhlas 3 - Vltava, se uskutečnil v sobotu 7. června od 15 hodin v koncertním sále Vily Bertramky a bude vysílán 18. 10. 2014 (15:11-16:01) a 25. 10. 2014 (14:47-15:56).

 

http://www.casopisharmonie.cz/aktuality/34-rocnik-duskovy-souteze-hudebni-mladeze-ve-zpevu-2014.html


 
* * *

 

32. ročník Duškovy soutěže hudební mládeže ve zpěvu

 

Jak známo, vyhlásila vláda České republiky 12. března 2020 v souvislosti s existující pandemií koronaviru (způsobujícího  onemocnění COVID-19) na celém území ČR nouzový stav, během něhož jsou zakázány všechny hromadné akce, a to včetně školní výuky. V takové situaci musí i Mozartova obec – s politováním – odvolat plánované uskutečnění 40. ročníku Duškovy soutěže hudební mládeže v sobotu 18. dubna 2020 na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze. 

Jménem výboru Mozartovy obce v ČR doc. Dr. Tomislav Volek a Dr. Milada Jonášová

 

 

Hudební svět mladých lidí jako by se v posledních desítkách let scvrknul jen do jednoho rozměru: do písničky. Tři až pět minut toho formově nejjednodušího útvaru, kterému má k poutavosti pomáhat především hlučnost, členěná ještě hlučnějšími akcenty – to je artikl dominující dnešnímu hudebnímu trhu. Je tomu tak i v zemi, v níž noviny její metropole před stoletími – přesněji řečeno 3. července 1786 – psaly: "...Je všeobecně známo, že vybraný hudební vkus byl Čechům vždy vlastní, a kdo nechce věřit tomu, že i obyčejní lidé nacházejí v italských hudebních kusech zalíbení, ten ať jen zůstane stát na rohu ulice, a ze všech stran k němu budou od mladíků, dívek i písklat doléhat árie z oblíbených italských oper, takže se lze obávat, že snad dojde k provádění celých oper na ulici." Rok po publikování této glosy byla v Nosticově divadle uvedena Mozartova Figarova svatba, z níž se ihned stal na několik sezón operní "trhák", k němuž se pak a podobnou odezvou připojili ještě Don Giovanni a Kouzelná flétna, a české metropoli tím byl na staletí zajištěn alespoň jeden pozitivní vstup do všech publikovaných dějin evropského hudebního divadla. 

Jak se má s tímto obrovským rozdílem ve vztahu k hudbě vyrovnávat současná kulturní obec? Jak redukovat tu dnešní děsivou dominanci laciného a ve své hlučnosti i odpudivě vtíravého zvukového oběživa? Tu nejdůležitější cestu, jak mu čelit, pracně vyšlapávají učitelé základních škol umění, a jejich snaze přispívají i lidé, kteří se snaží o uchování té kulturní úrovně, jíž už jednou předchozí generace dosáhly. U nás mezi ně patří i Mozartova obec v ČR, jejíž obraně-útočnou zbraní v tomto kulturním zápase je každoroční pořádání Duškovy soutěže hudební mládeže ve zpěvu.   Tento nikým nepodporovaný spolek nadšenců musí na takovou akci nejprve dát dohromady pěknou sumičku - jen ředitelství Konzervatoře Jana Deyla v Praze 5 na Maltézském náměstí z ní musí odevzdat 18.000,- Kč za pronajmutí příslušných prostor -, a pak s pomocí osvědčeného referenta ministerstva školství Pavla Klouba obeslat pozvánkou a přihláškami všechno české hudební školství. Když pak na 32. ročníku soutěže, který byl letos díky spřízněné a spolupracující saské mozartovské organizaci (Sächsische Mozart-Gesellschaft) už také 7. ročníkem mezinárodním, stoupne laťka zas znatelně výš, má o tom zvědět i hudební svět. Považme, že letos posuzovala mezinárodní porota v čele s Romanem Janálem a ve složení Nancy Gibson, Helena Kaupová, Daniela Štěpánová a Miroslav Pospíšil už nejen obvyklé Zuzanky, Cherubíny a Barberiny z nižších věkových kategorií, ale i přednesy nejobtížnějších árií Královny noci, Donny Elvíry, Donny Anny, Konstance, Paminy, Zaidy, Aspasie, Sarastra i velkých koncertních árií, včetně pro Josefu Duškovou napsané Bella mia fiamma!

         Jak že to toho 3. července 1786  pražské noviny psaly? -  "...Je všeobecně známo, že vybraný hudební vkus byl Čechům vždy vlastní…". Nepotvrzují to v naší době aspoň ty speciální "ostrůvky pozitivní deviace", soustředěné do "světadílu Mozart". a jimi vytvářené příležitosti pro mladé jako jsou Duškova soutěž v Praze nebo   "Die Mozartkinder"  v Saské Kamenici (Chemnitz)?