For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba
Příspěvky na znovuvybavení Bertramky

          Několik příznivců Mozartovy obce, kteří se už na vlastní oči přesvědčili o vydrancování interiéru Bertramky, se nás ptalo na číslo konta Mozartovy obce, a to v úmyslu osobně přispět k potřebné obnově těch krásných, leč nyní vybrakovaných historických sálů, v nichž kdysi pobýval i milovaný Mozart. Aby Praha zase brzy mohla domácím i cizím návštěvníkům ony historické prostory ukazovat, aniž by se musela za jejich stav stydět…

V prvních chvílích jsme před takovou úvahou a nabídkou váhali, roli prosebníků máme „rádi“ asi tak jako Mozart, osobnost velmi hrdá. Ale když se během krátké doby dotazů toho druhu objevilo více, vystřídalo naši váhavost rozhodnutí: jsme tomu historickému domu povinováni péčí v míře jaké jsme jen schopni. Ergo – v zájmu důstojného uctění památky Wolfganga Amadea Mozarta a ve jménu služby, do níž jsme dávno a dobrovolně vstoupili – zde je to číslo: 

Česká spořitelna 120268319/0800

 Přispěvatelům budeme vděčni a na svých stránkách budeme o zaslaných darech a jejich užití informovat. V pořadí nutných nákupů budou v první řadě lustry do historických sálů. Elektrikáře máme, hudbymilovné rámaře a paspartéry uvítáme. A kdo by pro Bertramku levně vyrobil nové dřevěné vnější schody do špejcharu?